Languages

R&S SA: Video Presentation

Join us on Facebook

R&S TC

12.jpg

Website Feedback Survey

Do you like our website?

Groene vingers en gunstige kasomstandigheden zijn op zich geen garantie voor een maximaal resultaat in de afhard/acclimatiseringsfase. Veel hangt af van de kwaliteit van het af te harden plantmateriaal, zoals is geproduceerd in de voorgaande fase. Het belangrijkste tijdens deze fase is het zich aanpassen van de planten van een steriele in-vitro omgeving aan normale kasomstandigheden, met een minimum aan uitval.

Tijdens de vermeerdering en bewortelingfase in-vitro, groeien de planten onder steriele omstandigheden in een plastic of glazen bakje, bij een hoge luchtvochtigheid in een gecontroleerd klimaat, op een voedingsmedium op suikerbasis. Op het moment dat de planten uitgeplant worden in een natuurlijke habitat, zullen ze zich moeten aanpassen aan een lagere luchtvochtigheid, een fluctuerende temperatuur en aan de aanwezigheid van micro-organismen. Vanaf dit moment moeten de planten voor zichzelf gaan zorgen: zelf water en mineralen opnemen met de wortels en via fotosynthese zelf suikers produceren, zoals een plant normaal gesproken in de natuur ook doet.